Moedige Moeders GO aangesloten bij EURAD

Moedige Moeders GO heeft zich aangesloten bij EURAD ( Europa tegen drugs) een Stichting die zich tot doel heeft gesteld te streven naar een evenwichtig en geïntegreerd drugsbeleid. Eurad wil in samenwerking met de politiek zoeken naar een oplossing voor het drugsprobleem.

Een aantal onderzoeken heeft uitgewezen dat 85% van de Nederlandse bevolking ouder dan 15 jaar regelmatig alcohol drinkt. Hiervan zijn 1,2 miljoen probleemdrinkers en circ 350.000 alcololisten. Nederland scoort bovengemiddeld cannabisgebruik onder jongeren. Door het jarenlange gedoogbeleid is de zaak totaal uit de hand gelopen. Eurad vindt het bespottelijk en volstrekt onacceptaber dat de coffeeschopeigenaar al geruime tijd de officiële status heeft als “voorlichter”. De gebruiker wordt geleerd hoe te gebruiken en hij of zij zwemt daarmee in de fuik van de drugsverkopers. Ouders kunnen hierin alleen vaak machteloos toekijken.

Het gedoogbeleid heeft de nationale en internationale criminele netwerken gevoed en versterkt, met als gevolg drugstoerisme, overlast en illegale drugshandel.

Geef een antwoord