Beste wensen voor het nieuwe jaar

 Moedige Moeders GO wensen u

een gezond en voorspoedig 2014 toe

Wij willen allen die ons in het afgelopen jaar hebben gesteund op welke manier dan ook, heel hartelijk danken.

Op maandag 13 januari starten wij het nieuwe jaar met een inloopavond. Kom gerust langs om uw hart te luchten of stoom af te blazen. Wij begrijpen u als geen ander.

Vanaf 10 februari begint de weerbaarheidstraining, wilt u meer weten kom dan naar de inloopavond voor meer informatie.

Wij zitten voor u klaar met een luisterend ook, advies en een kopje koffie. Locatie: Wijkcentrum – Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. Aanvang 19.30 uur.

Nieuwjaar 1

 

 

Zonder kater naar het nieuwe jaar

Mooie titel nietwaar? Wat zou het geweldig zijn wanneer dit voor onze jongeren zou gelden. Frisse jonge mensen met gezonde hersenen en alle potentie om een goed leven te hebben. Helaas geldt dit nog niet voor alle jonge mensen om ons heen. Er wordt nog steeds te veel gesnoven en geblowd om nog maar te zwijgen over het alcoholmisbruik onder de jeugd. Om het nieuwe jaar, wat voor ons ligt, goed te beginnen zullen we als ouders en opvoeders meer aandacht moeten geven aan onze jongeren. Waar zijn ze mee bezig, hoe kunnen we hen helpen om leren NEE te zeggen wanneer hen iets wordt aangeboden? Moedige Moeders GO wil u hierbij helpen. Kom langs op maandagavond 10 december en laat u informeren. Voorkomen is altijd beter dan genezen. U kunt terecht in het Wijkcentrum – Doetinchemsestraat 27 te Middelharnis vanaf 19.30 uur.

Agressie en Communicatietraining

Hoe kun je leren communiceren met je puberende kind? Dat is de vraag die gesteld wordt door vele ouders. In deze tijd, waarin zoveel prikkels afkomen op kinderen en pubers is het moeilijk als opvoeder standvastig te blijven. Agressie neemt steeds meer vormen aan, dit blijkt telkens weer wanneer de jongere in de problemen komt. Als ouder/opvoeder is het een hele kluif om overeind te blijven.

Op maandagavond 21 mei kunt u zelf meedoen aan een interactieve avond waarin agressie en communicatie centraal zullen staan. Samen met getrainde acteurs kunt u in de praktijk aan de slag met dit lastige onderwerp. Er zullen situaties nagespeeld worden die in het leven met lastige pubers dagelijkse kost zijn. Ook wordt ingegaan op omstandigheden die ernstiger van aard zijn, zoals in het geval van drugs of alcoholmisbruik. Helaas nog steeds een actueel onderwerp. Om met elkaar te leren hoe om te gaan met deze problemen, de kinderen op de juiste manier te benaderen, kunnen handvatten bieden aan een veiliger bestaan voor alle betrokken partijen.

De avond begint om 19.30 uur en u bent van harte welkom vanaf 19.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond. De locatie; Wijkcentrum – Doetinchemsestraat 27 te Middelharnis.