Weerbaarheidstraining 2016

Binnenkort start de weerbaarheidstraining 2016

Wanneer er binnen uw gezin sprake is van alcohol en/of drugsverslaving van één van uw kinderen en u raakt hierdoor in de knoop? Neem dan deel aan de weerbaarheidstraining van Moedige Moeders.. Deze training is speciaal in het leven geroepen door St. de Hoop uit Dordrecht om partners en ouders van verslaafden te helpen met deze moeilijke materie om te gaan. U kunt u nu reeds opgeven voor deze training door een e-mail bericht te sturen naar moedigemoedersgo@gmail.com.

Binnenkort zullen de data worden bekendgemaakt en kunt u een inschrijfformulier downloaden van deze website.

 

Thema-avond met Jeugdcoach GO

Op maandagavond 21 september een speciale avond met de Jeugdcoach van Goeree Overflakkee. Wie is hij, wat kan hij voor de jongeren op het eiland betekenen? De Jeugdcoach is al enkele jaren actief op het eiland, hij maakt contact met de jongeren. Hoe hij dit doet en wat hij verder voor hen kan betekenen zal hij op deze thema-avond uitleggen. Jongeren zijn een speciale groep die een aparte benadering behoeven, je moet als het ware hun taal spreken, vertrouwen winnen. Alles wat hij met de jongeren bespreekt wordt met de grootste zorg geheim gehouden. Door samenwerking met diverse instanties kan bij een eventuele hulpvraag snel worden gehandeld. Wilt u meer weten over het werk van de Jeugdcoach kom dan op 21 september naar het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. Vanaf 19.30 uur kunt u terecht en staan de Moedige Moeders klaar met een kop koffie of thee. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond. Graag tot ziens in het Wijkcentrum.

Beste wensen voor het nieuwe jaar

Moedige Moeders Goeree Overflakkee wensen u de beste

wensen voor 2015

Het jaar 2014 zit erop, voor ons ligt een heel nieuw jaar om de strijd tegen drugs en alcohol op ons prachtige eiland voort te zetten. Dit willen wij samen met u doen, met moeders en vaders die het zat zijn dat jonge mensen te gronde worden gericht door verdovende middelen. Wij willen ons samen met u sterk maken voor een gezonde leefomgeving voor onze kinderen.

Zolang er nog berichten in de kranten verschijnen dat er verdovende middelen verkocht worden aan 13 á 14 jarige kinderen, wil dat zeggen dat wij door moeten gaan. Door gaan om het taboe te doorbreken, ouders te helpen met onder andere de weerbaarheidstrainingen. Om voorlichting te geven en een luisterend oor te zijn. Binnenkort start weer een cursus voor moeders, vaders en verdere gezinsleden die te maken hebben met een verslaafde in huis. De cursusdata worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Zit u in de zorgen om uw kind, aarzel dan niet om u op te geven voor de cursus.

Bezoek dit jaar onze thema-avonden die via de media en onze website bekend zullen worden gemaakt. Ook willen wij graag ons werk presenteren bij uw kerk of vereniging. Rest ons nog allen die ons in het afgelopen jaar hebben gesteund op welke manier dan ook heel hartelijk dank te zeggen. Wij wensen u allen een rustige, vredige en vooral drugsvrije toekomst.

Nieuwjaar

Moedige Moeders bieden manifest aan in Brussel

Moedige Moeders uit heel Nederland in Brussel

Moedige Moeders Nederland, waar MM Goeree Overflakkee ook deel vanuit maakt, hebben op 4 december in Brussel een Manifest aangeboden. Europarlementariërs van het CDA hebben het Manifest in ontvangst genomen uit handen van de voorzitster van MM Nederland; mevrouw Ans van Zeeland. Hierna werd een discussie gehouden over wat ons als Moeders bezig houdt en wat wij graag veranderd zouden zien.

Het gedogen in Nederland, het verwijderen van coffee shop’s en preventie op de basisscholen waren een aantal onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. Moedige Moeders zet zich in om het drugsprobleem in ons land terug te dringen. Onze kinderen hebben recht op een gezonde toekomst waar geen plaats is voor verdovenden middelenMM Nederland Brussel 2.

Dagboek van een drugsdode

“Dagboek van een drugsdode”  door Eddy Veerman.

Dit indrukwekkende boek is afgelopen donderdag 20 november, in aanwezigheid van de Moedige Moeders gepresenteerd.

Het boek is geschreven door Eddy Veerman in samenwerking met diverse moeders uit Nederland die te maken hebben of hebben gehad met een verslaafd kind in hun gezin. Een boek dat iedere ouder zou moeten lezen.

dagboek van een drugsdode

Het boek begint met het dagboek van Berry, de zoon van Jacqueline Molenaar. Een dagboek van een verslaafde jongeman die het leven niet meer zag zitten. Jacqueline vertelt haar verhaal om andere gezinnen te kunnen helpen. Zij is een Moedige Moeder, net al alle andere Moedige Moeders die in dit boek hun verhaal vertellen.

Moederliefde is een kracht die grenzen kan verleggen, maar daardoor ook een valkuil kan zijn. Hoe lang blijf je je kind helpen wanneer het zichzelf niet helpen wil? Wanneer breng je de moed op je kind, ook in zijn of haar eigen belang, liefdevol los te laten? De drugsproblematiek is een nationaal probleem die ons allemaal aangaat. We kunnen onze ogen er niet voor sluiten en toestaan dat deze jonge mensen in de vernietigende spiraal van verslaving terecht  komen en in hun val de rest van het gezin meenemen.

Moge dit boek de drempels wegnemen en bijdragen aan maatschappelijke bewustwording.

 

 

 

 

Moeder “instinkt” mijn kracht, maar ook mijn valkuil

Samenwerken aan een drugsvrije toekomst

Moeder “instinkt” mijn kracht, maar ook mijn valkuil.

Moeders bezitten een oerkracht, als het op onze kinderen aankomt . Die krachten ontdekken we vooral, als je kind in de problemen zit. We blijven knokken, met alles wat we maar kunnen bedenken en verder dan dat… Steeds verleg je de grenzen, zolang we zien, dat het probleem niet is opgelost.. stug blijven we volhouden, om je kind in de goede richting te duwen.. tot dat je totaal bent opgebrand, en bent uitgeput.. Mijn moederliefde is mijn kracht, maar ook mijn valkuil………. Dan het besef, dat je alleen je doel kunt bereiken, door hulp te zoeken voor jezelf bij oa Moedige Moeders. En opnieuw is er een vechtlust, die niet in woorden is uit te drukken…….Moeders, we zijn sterk en moedig genoeg, om de strijd aan te gaan, en zo het drugsgebruik onder de aandacht te brengen, immers, voorkomen is beter dan genezen…

Hulp nodig?

De zomer loopt op zijn eind, de laatste mooie dagen om van te genieten voordat de herfst weer komt. Voor u is het misschien wel altijd herfst in uw hoofd, spinnenwebben van moeite en ellende. Uw zoon of dochter rommelt met drugs, heeft verkeerde vrienden, blijft nachten weg zonder dat u weet waar hij/zij is. Kortom u hunkert naar begrip, advies en hulp.

Moedige Moeders wil naar u luisteren, met raad en daad bijstaan. Dit kan door een huisbezoek aan u. Wij komen graag bij u langs, of als u dat liever wilt afspreken op neutraal terrein. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u bellen naar onze hulplijn 06-25295021 of stuur een bericht via deze website

Stop reguleren cannabis

Moedige Moeders hebben in de afgelopen weken zowel schriftelijk als mondeling contact gehad, met de opstellers van het Manifest Joint Regulation, die het reguleren, legaliseren van de teelt van cannabis beogen. Het gesprek was vriendelijk, maar de standpunten staan onoverbrugbaar uit elkaar. Het plan, verwoord in het Manifest Joint Regulation, dat op 31 januari 2014 werd gepubliceerd, werd eerder dit jaar door de Minister van Veiligheid en Justitie neergesabeld.
Gedogen juist stoppen
Moedige Moeders waren en zijn niet overtuigd van het idee dat cannabis, in eigen beheer door de overheid gekweekt, bijdraagt aan het verminderen van het aantal jongere en oudere verslaafden, noch aan het verminderen van de drugscriminaliteit. In plaats daarvan pleiten Moedige Moeders ervoor dat het kabinet het gedogen van drugs stopt; dit ‘’omdat jongeren in Nederland massaal geloven dat drugs niet slecht zijn voor de gezondheid, omdat de overheid dit gedoogt’’. Dit leidt al geruime tijd tot grote schade aan vele jongeren en hun families; een proces wat onverminderd doorgaat.
Dubbele moraal?
Met betrekking tot alcohol is het inzicht doorgebroken dat dit zoveel schade toebrengt aan jonge mensen en hun hersenen dat jongeren hier bij wet zo lang mogelijk tegen beschermd moeten worden. De schade door cannabis is zo mogelijk nog groter zodat het bevreemding wekt dat er nu stemmen opgaan de teelt van deze drug te legaliseren