Inloopspreekuur

Maandagavond 18 maart is er weer een inloopspreekuur in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27 te Middelharnis. Vanaf 19.30 uur kunt u terecht voor een luisterend oor, advies en informatie.

Het alcohol en drugsgebruik onder jongeren is nog steeds een groot probleem op Goeree Overflakkee. Met elkaar kunnen wij dit probleem aan de orde stellen. Hiervoor is nodig dat we er met elkaar over praten en de zaak niet onder de tafel houden. Door goede informatie is het mogelijk het tij te keren. Laten we niet de kop in het zand steken maar de handen ineen slaan voor onze jeugd. Tijdig signaleren, oren en ogen open houden, met de jongeren in gesprek blijven is nodig. Loop gerust binnen voor een praatje, de koffie staat klaar !!! Van harte welkom.

Homeparty’s alcohol en drugs op Goeree Overflakkee

Homeparty’s alcohol en drugs op Goeree-Overflakkee

Uw kind en roken, alcohol, drugs en gamen

 

Maakt u zich als ouder ook wel eens zorgen over uw opgroeiende zoon of dochter? Moet u alcohol verbieden of juist niet? Hoe kan u het gesprek met uw kind aangaan over roken, drugs, alcohol of gamen? Youz,de jongerenmerknaam van Bouman GGZ kan u hierbij helpen. Wij organiseren homeparty’s om met u en andere ouders in gesprek te gaan over genotmiddelen en gamen.

 

De wereld van jongeren breidt zich uit als zij de middelbare schoolleeftijd bereiken. Hierdoor is de kans groot dat ze in contact komen met genotmiddelen zoals alcohol, tabak en cannabis. Het is daarom van belang dat ouders op de hoogte zijn van trends, effecten en risico’s van genotmiddelen.

 

Zou u een keer samen met een preventiewerker met andere ouders over genotmiddelen en opvoeding willen praten? En doet u dit het liefst in een vertrouwde omgeving? Tijdens de homeparty bij u thuis leert u hoe te signaleren of uw kind alcohol of drugs gebruikt, krijgt u handvatten aangereikt door een preventiewerker van Youz om met uw kind in gesprek te gaan over genotmiddelen. Worden dilemma’s in de opvoeding besproken zoals: hoe verbied ik alcohol- en druggebruik van mijn kind als ik zelf rook en drink?,op welke leeftijd sta ik toe dat mijn kind mag drinken ?,hoe kom ik met mijn partner op een lijn over opvoeding en alcohol en drugs? Om meer te weten te komen over de soorten genotmiddelen en de werking hiervan neemt de preventiewerker van Youz een drugskoffer mee

 

Het enige wat u hoeft te doen is vijf of meer andere ouders thuis uit te nodigen. Dit kunnen buren, familie, vrienden of kennissen zijn met kinderen van 9 tot en met 16 jaar. Het tijdstip en het programma worden in overleg bepaald en er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Meer informatie:

Wilt u meer informatie en/of zelf een homeparty organiseren op Goeree-Overflakkee neem dan contact op metVincent de Knegt(Youz, afdeling Vroegsignalering en Preventie) via  06-20283608 of v.knegt@youz.nl

Vijf jaar Moedige Moeders GO

Wij vieren feest !!

Maandag 17 september vieren wij ons VIJF jarig bestaan. Reden voor een feestje waarvoor wij u hartelijk uitnodigen.

U bent welkom in de foyer van het Diekhuus aan het Zandpad te Middelharnis waar vanaf 20.00 uur een interactief programma wordt aangeboden met uiteraard een hapje en een superfris drankje.

We kijken terug op een vruchtbare tijd waarin ouders en familie van verslaafde jongeren bij ons terecht konden voor advies en een luisterend oor. Behalve de inloopspreekuren waren de Weerbaarheidtraingen en de Thema-avonden een succes. Toch is er nog veel werk aan de winkel. Moedige Moeders geven de strijd niet op en gaan moedig door.

De feestavond is interactief, dat wil zeggen dat er  u mee kan doen. Een leuke en informatieve manier om kennis te maken met de Moeders en hun werk op Goeree Overflakkee.

Komt u ook ???

Vijf jaar Moedige Moeders Goeree Overflakkee

Tulpentocht sponsort Moedige Moeders

De Tulpentocht 2012 had twee goede doelen uitgekozen waaronder Moedige Moeders GO, wij mochten het prachtige bedrag van € 3000,–  in ontvangst nemen.

Met dit bedrag kunnen we ouders en familie van verslaafde jongeren helpen om te gaan met deze probelematiek binnen het gezin.

Sponsor van Moedige Moeders Goeree Overflakkee

Moedige Moeders in Nederland opgericht

Oprichting van Moedige Moeders Nederland

Op diverse plaatsen in het land bestaan werkgroepen Moedige Moeders. Na uitgebreid overleg is besloten de krachten te bundelen. Zaterdag 4 februari werd de Stichting Moedige Moeders Nederland opgericht.

Op Goeree Overflakkee werd in 2006 een werkgroep opgericht met de naam Moedige Moeders Goeree Overflakkee met als primair doel dat moeders/ouders van een verslaafd kind elkaar kunnen ondersteunen. Daarnaast wil deze groep signalen afgeven over knelpunten in de verslavingszorg, de nazorg, de preventie en de uitvoering van de zorg bij politie, justitie en bij de instellingen.
In januari 2011 ontstond tijdens het bezoek aan de CDA kamerleden Sabine Uitslag en Coskun Coruz, het idee om de krachten landelijk te bundelen en Stichting Moedige Moeders Nederland op te richten. Op die manier wordt de kennis binnen de onderlinge werkgroepen vergroot en wordt het aantal vestigingen van Moedige Moeders in Nederland uitgebreid. Een andere belangrijke doelstelling is, dat via de landelijke stichting beter invloed uitgeoefend kan worden op beleidsontwikkelingen op het gebied van de verslavingszorg en het drugsbeleid. Juist op deze terreinen bestaan bij de Moedige Moeders grote zorgen.
Onder aanwezigheid van onder andere Reneé Besseling van Eurad (Europe Against Drugs) Cisca Joldersma Tweede Kamerlid en Klaas Tigelaar burgemeester van Oud Beijerland werd het convenant ondertekend. Voor Moedige Moeders Goeree Overflakkee werd dit gedaan door Pythia Maasdam. Zij is oprichtster van MMGO en vanaf het eerste begin zeer betrokken bij het werk van de Moedige Moeders groepen in Nederland. Zowel mevrouw Joldersma als mevrouw Besseling benadrukten het belang van het samengaan in de strijd tegen drugs en alcoholmisbruik door jongeren.

Veel jongeren hebben geen idee hoe gevaarlijk drugs zijn, zij expirimenteren met diverse drugs waaronder het momenteel in opgang zijnde GHB. Vaak blijft het niet bij een expiriment maar verzeilt een jongere in een verslaving met alle gevolgen vandien. Moedige Moeders Nederland hopen gezamenlijk verder door te dringen tot de politiek. Zij willen er aan werken dat jongeren minder makkelijk toegang tot drugs krijgen. Er moet nog een goed gekeken worden naar het coffeeschop beleid in Nederland, er wordt in ons land te lichtvaardig gedacht over de gevaren van drugsgebruik op jonge leeftijd.

Homeparty 2

De eerste Homeparty was een succes, in de beslotenheid van een huiskamer is het makkelijker over de problemen binnenshuis te praten. Onze tweede Homeparty is op donderdag 17 november. De locatie kan alleen via onze telefonische hulplijn worden opgevraagd tussen 10.00 en 22.00 uur.

Wat is een Homeparty? Eén van de Moeders opent haar huis om ouders te ontvangen voor een gesprek in huiselijk kring. Vincent de Knegt preventie medewerker van Bouman GGZ zal de avond inleiden en op al uw vragen reageren. Hij werkt op Goeree Overflakkee en is bekend met de problemen op het eiland. Door juist voor deze vorm te kiezen wordt alles meteen minder bedreigend. De geheimhouding van de locatie vormt een veilige omgeving. Alles wat daar wordt besproken zal discreet worden behandeld.

Homeparty

 

Maakt u zich als ouder ook wel eens zorgen over uw opgroeiende zoon of dochter? Moet u alcohol verbieden of juist niet? Hoe kunt u het gesprek met uw kind aangaan over roken, alcohol, drugs of gamen? Zou u een keer samen met een preventiewerker met andere ouders over genotmiddelen en opvoeding willen praten? En doet u dat het liefs in een vertrouwde omgeving? Tijdens de homeparty leert u hoe signaleren of uw kind alcohol of drugs gebruikt, krijgt u handvatten aangereikt door de preventiewerker om met uw kind in gesprek te gaan over genotmiddelen. Worden dilemma’s besproken in de opvoeding zoals; hoe verbied ik alcohol- druggebruik van mijn kind als ik zelf rook en drink? Op welke leeftijd sta ik toe dat mijn kind mag drinken? Moedige Moeders Goeree Overflakkee verzorgt in samenwerking met Vincent de Knegt van Bouman GGZ (afd. preventie) een dergelijke homeparty op maandag 3 oktober vanaf 19.30 uur. De homeparty zal in de huislijke sfeer plaatsvinden, vooraf aanmelden alleen via het e-mailadres van de Moedige Moeders of via de telefonische hulplijn 06-25295021. Er zijn geen kosten verbonden aan deze homeparty. Het geplande inloopspreekuur in het Dienstencentrum komt hierbij te vervallen.