Wat gebeurt er op Goeree Overflakkee?

Wanneer er problemen ontstaan die gerelateerd zijn aan overmatig alcohol gebruik onder jongeren of er wordt geconstateerd dat er drugs worden gebruikt en verhandeld, komt de vraag; wat wordt er aan gedaan? Is het zo dat men op Goeree Overflakkee met de armen over elkaar zit en de oogkleppen op heeft? Gelukkig niet, er wordt meer gedaan dan u op het eerste gezicht zou zeggen. Hieronder de website waarop kunt u kennis nemen van een aantal initiatieven die op ons eiland genomen zijn en de organisaties die zich bezig houden met deze problematiek. Wilt u meer weten, stuur dan een e-mail bericht, we stellen u graag op de hoogte.

 

http://igo.nl/nieuws/actueel/artikel/15360/Oktober-is-Verzuip-jij-je-Toekomst-actiemaand

Thema-avond met Jeugdcoach GO

Op maandagavond 21 september een speciale avond met de Jeugdcoach van Goeree Overflakkee. Wie is hij, wat kan hij voor de jongeren op het eiland betekenen? De Jeugdcoach is al enkele jaren actief op het eiland, hij maakt contact met de jongeren. Hoe hij dit doet en wat hij verder voor hen kan betekenen zal hij op deze thema-avond uitleggen. Jongeren zijn een speciale groep die een aparte benadering behoeven, je moet als het ware hun taal spreken, vertrouwen winnen. Alles wat hij met de jongeren bespreekt wordt met de grootste zorg geheim gehouden. Door samenwerking met diverse instanties kan bij een eventuele hulpvraag snel worden gehandeld. Wilt u meer weten over het werk van de Jeugdcoach kom dan op 21 september naar het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. Vanaf 19.30 uur kunt u terecht en staan de Moedige Moeders klaar met een kop koffie of thee. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond. Graag tot ziens in het Wijkcentrum.

Beste wensen voor het nieuwe jaar

Moedige Moeders Goeree Overflakkee wensen u de beste

wensen voor 2015

Het jaar 2014 zit erop, voor ons ligt een heel nieuw jaar om de strijd tegen drugs en alcohol op ons prachtige eiland voort te zetten. Dit willen wij samen met u doen, met moeders en vaders die het zat zijn dat jonge mensen te gronde worden gericht door verdovende middelen. Wij willen ons samen met u sterk maken voor een gezonde leefomgeving voor onze kinderen.

Zolang er nog berichten in de kranten verschijnen dat er verdovende middelen verkocht worden aan 13 á 14 jarige kinderen, wil dat zeggen dat wij door moeten gaan. Door gaan om het taboe te doorbreken, ouders te helpen met onder andere de weerbaarheidstrainingen. Om voorlichting te geven en een luisterend oor te zijn. Binnenkort start weer een cursus voor moeders, vaders en verdere gezinsleden die te maken hebben met een verslaafde in huis. De cursusdata worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Zit u in de zorgen om uw kind, aarzel dan niet om u op te geven voor de cursus.

Bezoek dit jaar onze thema-avonden die via de media en onze website bekend zullen worden gemaakt. Ook willen wij graag ons werk presenteren bij uw kerk of vereniging. Rest ons nog allen die ons in het afgelopen jaar hebben gesteund op welke manier dan ook heel hartelijk dank te zeggen. Wij wensen u allen een rustige, vredige en vooral drugsvrije toekomst.

Nieuwjaar

Moedige Moeders bieden manifest aan in Brussel

Moedige Moeders uit heel Nederland in Brussel

Moedige Moeders Nederland, waar MM Goeree Overflakkee ook deel vanuit maakt, hebben op 4 december in Brussel een Manifest aangeboden. Europarlementariërs van het CDA hebben het Manifest in ontvangst genomen uit handen van de voorzitster van MM Nederland; mevrouw Ans van Zeeland. Hierna werd een discussie gehouden over wat ons als Moeders bezig houdt en wat wij graag veranderd zouden zien.

Het gedogen in Nederland, het verwijderen van coffee shop’s en preventie op de basisscholen waren een aantal onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. Moedige Moeders zet zich in om het drugsprobleem in ons land terug te dringen. Onze kinderen hebben recht op een gezonde toekomst waar geen plaats is voor verdovenden middelenMM Nederland Brussel 2.

Maak ze sterk

Maak ze sterk

Onze jeugd heeft een overdaad aan informatie en mogelijkheden die hen wordt aangeboden. Via internet, t.v. en de overige media komt deze lawine van prikkels op hen af. Het is daarom voor hen niet eenvoudig weerstand te bieden aan de verleidingen die dit biedt. De auteur Erik Smit heeft hierover een boek geschreven met de titel “Maak ze sterk”. Wat doen we eraan als ouder en opvoeders om onze kinderen te wapenen tegen alles wat op hen af komt en aangeboden wordt?

Op donderdag 6 november komt Erik een lezing houden over dit onderwerp. Een item wat zeer actueel is op dit moment waarin veel te doen is over jongeren en hun gedrag. Het weerbaar maken van onze kinderen gaat ons allemaal aan. De lezing zal worden gehouden in het Diekhuus – Beneden Zandpad 7 te Middelharnis. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de lezing start om 20.00 uur. De toegang is gratis, deze avond wordt u aangeboden door Moedige Moeders Goeree Overflakkee. Wij zijn aanwezig met een stand, u kunt terecht met vragen en of opmerkingen. Bij deze laten wij u ook weten dat wij regelmatig inloopavonden organiseren. Voor informatie kunt u een e-mail plaatsen op deze website of bellen naar onze telefonische hulplijn.06-35295021

untitled

Evaluatieavond

Evaluatie weerbaarheidstraining

De eerste weerbaarheidstraining voor ouders en familie van verslaafde jongeren zit er weer op.

Tijd om met elkaar de training te evalueren. Wat is er geleerd de afgelopen maanden en wat doen we ermee in de praktijk. De sfeer binnen een training is veilig en vertrouwd. Maar hoe gaat het in de werkelijkheid van alle dag. Goed om dit met elkaar te bespreken, om elkaar tips te geven en te helpen.

Bij deze worden alle oud-cursisten mede uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Een goed moment om alles weer eens op een rijtje te zetten, naar elkaar te luisteren. Deze avond zal gehouden worden op maandagavond 12 mei in het Wijkcentrum aan de Doetingchemsestraat 27 te Middelharnis vanaf 19.30 uur.

We beseffen als werkgroep dat er nog een hoop werk te doen is op Goeree Overflakkee en daarbuiten. Dus het motto is “doorgaan en helpen waar we kunnen”. Uw input er ervaringen en ideeën zijn daarom zeer belangrijk. We blijven leren elke dag weer.

Op 16 juni zal de laatste inloopavond worden gehouden, eveneens in het Wijkcentrum. U kunt gewoon binnenlopen voor een gesprek, informatie of om uw hart te luchten.

Preventieproject op Goeree Overflakkee

In het schooljaar 2011-2012 is de gemeente Goeree-Overflakkee gestart met een preventieproject in het basisonderwijs. Doel van het project is om de weerbaarheid van kinderen te vergroten. Nu wil de gemeente Goeree-Overflakkee graag weten welke resultaten en effecten dit project heeft bereikt om te zien of het project voortgezet dient te worden.  De Gemeente heeft JSO, expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling, gevraagd om onderzoek te doen naar de effectiviteit van het project.

Gezien de anonimiteit en privacy van de bewoners van Goeree-Overflakkee kan de gemeente niet achterhalen welke kinderen daadwerkelijk aan het preventieproject hebben deelgenomen. Begin maart krijgen daarom alle ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar een brief met daarin uitleg over de wijze waarop kinderen kunnen deelnemen.  In de brief wordt verder uitgelegd hoe u als ouders/verzorgers toestemming kunt geven voor deelname.

Aan alle tieners tussen de 10 en 14 jaar die wonen in de gemeente Goeree-Overflakkee wordt  gevraagd of zij mee willen doen aan het onderzoek. Het onderzoek vindt digitaal plaats via een specifieke website die alleen tijdens het onderzoek beschikbaar is. De gegevens van het onderzoek worden anoniem verwerkt en zijn niet herleidbaar tot individuele personen.

Het is voor de gemeente belangrijk dat de kinderen de gelegenheid krijgen de vragenlijst in te vullen, zodat er goed zicht ontstaat op effectiviteit van dit preventieproject. Vervolgens kan de gemeente bepalen of voortzetting van het project wenselijk en/of haalbaar is.

De gemeente hoopt natuurlijk dat u als ouders/verzorgers uw medewerking aan het onderzoek wil verlenen.  Mocht u op voorhand vragen hebben over het onderzoek, neem dan contact op met Esther Meijer Beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken op telefoonnummer 14 0187 (dinsdag, donderdag en vrijdag)

Nieuw seizoen start met gespreksavond

Na een heerlijke zomer is het tijd om weer te starten met de inloop/gespreksavonden. Op maandagavond 9 september is het zover. Dan kunt u weer terecht bij de Moedige Moeders Goeree Overflakkee, voor een gesprek, informatie en een luisterend oor.

Wat staat er nog meer op het programma? In november een interessante thema-avond over het gedrag van pubers. Wat houdt ze bezig, waar zijn ze zelf bezorgd over. Drs. Els van Dijk zal hierover een lezing houden. Ouders van pubers krijgen een inkijk in de gedragingen van de jongeren van dit moment.

2014 start ook weer een weerbaarheidtraining dit bij voldoende deelname. Velen hebben deze cursus gevolgd en hebben hier veel steun aan gehad. Wilt u deelnemen, geef u dan op zodat u zeker bent van een plaats.