Wat bezielt mijn kind?

Stel je kind doet het plotseling heel slecht op school, de cijfers duiken naar beneden terwijl het voorheen zo’n goede leerling was. Hij/zij is vaak moe en blijft uren op bed liggen. Er gebeuren dingen waar u niet precies de oorzaak van kan achterhalen. Is dit alleen maar pubergedrag of steekt er meer achter. Vragen die dan opkomen zijn; is dit normaal? En als het niet normaal is wat mankeert mijn kind dan? Wat is er aan de hand? Omdat jongemensen in aanraking komen met de meest uiteenlopende middelen is het gevaar aanwezig voor verslavingen op allerlei gebied. Hoe herken je zoiets en is er nog iets aan te doen? Vroegsignalering is bijzonder belangrijk, hoe sneller ingegrepen kan worden des te beter.

Hoe herken ik problemen vroegtijdig is het thema van een avond met Dirk de Boer van De Hoop GGZ uit Dordrecht. Al geruime tijd is Dirk actief door het houden van spreekuren voor jongeren. Hij heeft een langdurige ervaring met jongeren in diverse verslavingsproblemen. Het herkennen en onderkennen hiervan is uiterst belangrijk.

Alle ouders, grootouders en belangstellenden zijn van harte welkom op deze leerzame avond. Deze zal worden gehouden op 21 november in het Dienstencentrum aan de Doetinchemsestraat 27 te Middelharnis. De toegang is gratis en bent welkom vanaf 19.30 uur.

De eerste weerbaarheidstrainig van 2010 zit er bijna op.

De eerste weerbaarheidstrainig van 2010 zit er bijna op. Moeders en vaders van jongeren met verslavingsproblemen hebben veel geleerd over hoe om te gaan met de problemen die zij in hun gezin ondervinden.
In het najaar zal er opnieuw een training van start gaan. Wilt u meedoen dan is het zaak u snel op te geven. De training staat onder leiding van profesionele krachten.

Een moeder vertelt hoe zij de cursus heeft ervaren:
Ik zag er eerst tegenop om deze cursus te gaan doen, eerlijk gezegd vroeg ik mij af of het echt wel zou helpen. De eerste avond was een soort kennismakingsrondje en werd verteld wat we zoal konden verwachten. Het was voor mij een openbaring dat er nog meer mensen waren met dezelfde problemen al ik. Daar stond ik toch wel van te kijken.
Na die eerste avond wilde ik meteen meer weten en was blij dat ik na veertien dagen weer naar de cursus kon gaan. Allerlei onderwerpen kwamen aan bod, wat ik vooral heel erg belangrijk vond wat het loslaten in liefde. Daar begreep ik in eerste instantie niet veel van. Mijn kind loslaten in zo’n situatie was voor mij een onmogelijke zaak. Toen ik eenmaal begreep wat er met dat loslaten werd bedoeld heb ik het meteen in praktijk gebracht, en met succes moet ik zeggen. Het voelt wel eng maar het is gewoon een noodzaak. Inmiddels is de thuissituatie een stuk verbeterd en ik kan mijn gevoel de baas en laat mijn nuchtere verstand werken. Bij deze wil ik iedere moeder, vader of wel familielid dan ook aanmoedigen om de cursus ik te gaan volgen.

Weerbaarheidstraining

Moedige Moeders organiseert vanaf  oktober 2010  opnieuw een weerbaarheidstraining voor familieleden van aan verdovende middelen verslaafde jongeren. De juiste data zullen zo spoedig mogelijk worden aangegeven.

De cursus wordt in samenwerking met St. de Hoop uit Dordrecht gegeven. Het omvat zes avonden waarin geleerd wordt om te gaan met een verslaafde in het gezin. Het omvat een aantal onderwerpen die van groot belang zijn in het omgaan met een verslaafde in het gezin.

  • In liefde loslaten
  • Communicatie
  • Ouder kind verhouding
  • Grenzen stellen

Dit is een greep uit de onderwerpen die aan de orde komen. De cursus is geheel gratis en zal op de maandagavond plaatsvinden in het Dienstencentrum te Middelharns.