Stop reguleren cannabis

Moedige Moeders hebben in de afgelopen weken zowel schriftelijk als mondeling contact gehad, met de opstellers van het Manifest Joint Regulation, die het reguleren, legaliseren van de teelt van cannabis beogen. Het gesprek was vriendelijk, maar de standpunten staan onoverbrugbaar uit elkaar. Het plan, verwoord in het Manifest Joint Regulation, dat op 31 januari 2014 werd gepubliceerd, werd eerder dit jaar door de Minister van Veiligheid en Justitie neergesabeld.
Gedogen juist stoppen
Moedige Moeders waren en zijn niet overtuigd van het idee dat cannabis, in eigen beheer door de overheid gekweekt, bijdraagt aan het verminderen van het aantal jongere en oudere verslaafden, noch aan het verminderen van de drugscriminaliteit. In plaats daarvan pleiten Moedige Moeders ervoor dat het kabinet het gedogen van drugs stopt; dit ‘’omdat jongeren in Nederland massaal geloven dat drugs niet slecht zijn voor de gezondheid, omdat de overheid dit gedoogt’’. Dit leidt al geruime tijd tot grote schade aan vele jongeren en hun families; een proces wat onverminderd doorgaat.
Dubbele moraal?
Met betrekking tot alcohol is het inzicht doorgebroken dat dit zoveel schade toebrengt aan jonge mensen en hun hersenen dat jongeren hier bij wet zo lang mogelijk tegen beschermd moeten worden. De schade door cannabis is zo mogelijk nog groter zodat het bevreemding wekt dat er nu stemmen opgaan de teelt van deze drug te legaliseren