Preventieproject op Goeree Overflakkee

In het schooljaar 2011-2012 is de gemeente Goeree-Overflakkee gestart met een preventieproject in het basisonderwijs. Doel van het project is om de weerbaarheid van kinderen te vergroten. Nu wil de gemeente Goeree-Overflakkee graag weten welke resultaten en effecten dit project heeft bereikt om te zien of het project voortgezet dient te worden.  De Gemeente heeft JSO, expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling, gevraagd om onderzoek te doen naar de effectiviteit van het project.

Gezien de anonimiteit en privacy van de bewoners van Goeree-Overflakkee kan de gemeente niet achterhalen welke kinderen daadwerkelijk aan het preventieproject hebben deelgenomen. Begin maart krijgen daarom alle ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar een brief met daarin uitleg over de wijze waarop kinderen kunnen deelnemen.  In de brief wordt verder uitgelegd hoe u als ouders/verzorgers toestemming kunt geven voor deelname.

Aan alle tieners tussen de 10 en 14 jaar die wonen in de gemeente Goeree-Overflakkee wordt  gevraagd of zij mee willen doen aan het onderzoek. Het onderzoek vindt digitaal plaats via een specifieke website die alleen tijdens het onderzoek beschikbaar is. De gegevens van het onderzoek worden anoniem verwerkt en zijn niet herleidbaar tot individuele personen.

Het is voor de gemeente belangrijk dat de kinderen de gelegenheid krijgen de vragenlijst in te vullen, zodat er goed zicht ontstaat op effectiviteit van dit preventieproject. Vervolgens kan de gemeente bepalen of voortzetting van het project wenselijk en/of haalbaar is.

De gemeente hoopt natuurlijk dat u als ouders/verzorgers uw medewerking aan het onderzoek wil verlenen.  Mocht u op voorhand vragen hebben over het onderzoek, neem dan contact op met Esther Meijer Beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken op telefoonnummer 14 0187 (dinsdag, donderdag en vrijdag)