Moedige Moeders in Nederland opgericht

Oprichting van Moedige Moeders Nederland

Op diverse plaatsen in het land bestaan werkgroepen Moedige Moeders. Na uitgebreid overleg is besloten de krachten te bundelen. Zaterdag 4 februari werd de Stichting Moedige Moeders Nederland opgericht.

Op Goeree Overflakkee werd in 2006 een werkgroep opgericht met de naam Moedige Moeders Goeree Overflakkee met als primair doel dat moeders/ouders van een verslaafd kind elkaar kunnen ondersteunen. Daarnaast wil deze groep signalen afgeven over knelpunten in de verslavingszorg, de nazorg, de preventie en de uitvoering van de zorg bij politie, justitie en bij de instellingen.
In januari 2011 ontstond tijdens het bezoek aan de CDA kamerleden Sabine Uitslag en Coskun Coruz, het idee om de krachten landelijk te bundelen en Stichting Moedige Moeders Nederland op te richten. Op die manier wordt de kennis binnen de onderlinge werkgroepen vergroot en wordt het aantal vestigingen van Moedige Moeders in Nederland uitgebreid. Een andere belangrijke doelstelling is, dat via de landelijke stichting beter invloed uitgeoefend kan worden op beleidsontwikkelingen op het gebied van de verslavingszorg en het drugsbeleid. Juist op deze terreinen bestaan bij de Moedige Moeders grote zorgen.
Onder aanwezigheid van onder andere Reneé Besseling van Eurad (Europe Against Drugs) Cisca Joldersma Tweede Kamerlid en Klaas Tigelaar burgemeester van Oud Beijerland werd het convenant ondertekend. Voor Moedige Moeders Goeree Overflakkee werd dit gedaan door Pythia Maasdam. Zij is oprichtster van MMGO en vanaf het eerste begin zeer betrokken bij het werk van de Moedige Moeders groepen in Nederland. Zowel mevrouw Joldersma als mevrouw Besseling benadrukten het belang van het samengaan in de strijd tegen drugs en alcoholmisbruik door jongeren.

Veel jongeren hebben geen idee hoe gevaarlijk drugs zijn, zij expirimenteren met diverse drugs waaronder het momenteel in opgang zijnde GHB. Vaak blijft het niet bij een expiriment maar verzeilt een jongere in een verslaving met alle gevolgen vandien. Moedige Moeders Nederland hopen gezamenlijk verder door te dringen tot de politiek. Zij willen er aan werken dat jongeren minder makkelijk toegang tot drugs krijgen. Er moet nog een goed gekeken worden naar het coffeeschop beleid in Nederland, er wordt in ons land te lichtvaardig gedacht over de gevaren van drugsgebruik op jonge leeftijd.