Agressie en Communicatietraining

Hoe kun je leren communiceren met je puberende kind? Dat is de vraag die gesteld wordt door vele ouders. In deze tijd, waarin zoveel prikkels afkomen op kinderen en pubers is het moeilijk als opvoeder standvastig te blijven. Agressie neemt steeds meer vormen aan, dit blijkt telkens weer wanneer de jongere in de problemen komt. Als ouder/opvoeder is het een hele kluif om overeind te blijven.

Op maandagavond 21 mei kunt u zelf meedoen aan een interactieve avond waarin agressie en communicatie centraal zullen staan. Samen met getrainde acteurs kunt u in de praktijk aan de slag met dit lastige onderwerp. Er zullen situaties nagespeeld worden die in het leven met lastige pubers dagelijkse kost zijn. Ook wordt ingegaan op omstandigheden die ernstiger van aard zijn, zoals in het geval van drugs of alcoholmisbruik. Helaas nog steeds een actueel onderwerp. Om met elkaar te leren hoe om te gaan met deze problemen, de kinderen op de juiste manier te benaderen, kunnen handvatten bieden aan een veiliger bestaan voor alle betrokken partijen.

De avond begint om 19.30 uur en u bent van harte welkom vanaf 19.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond. De locatie; Wijkcentrum – Doetinchemsestraat 27 te Middelharnis.