Financiën

Moedige Moeders Goeree-Overflakkee is een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling)

Rabobank NL96RABO 0137196679
KvK           24422386

Postadres: Zandpad 80, 3241 GZ Middelharnis

RSIN / fiscaal nummer 818530182

Bestuursleden:

M.J. Maas – van der Valk, voorzitter
P.J. Maasdam – Lugtenburg, secretaris
J. van den Broek, penningmeester

Beloningsbeleid bestuur:
Het bestuur geniet geen beloning voor de verrichte werkzaamheden. Ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

balans per 31 december 2016

Opbrengsten en kosten 2016