Financiën

Moedige Moeders Goeree-Overflakkee heeft een ANBI status
(Algemeen Nut Beogende Instelling)

Rabobank NL96RABO 0137196679
KvK           24422386

Postadres: Zandpad 80, 3241 GZ Middelharnis

RSIN / fiscaal nummer 818530182

Bestuursleden:

M.J. Maas – van der Valk, voorzitter
P.J. Maasdam – Lugtenburg, secretaris
J. van den Broek, penningmeester

Beloningsbeleid bestuur:
Het bestuur geniet geen beloning voor de verrichte werkzaamheden. Ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

Cijfers 2020

Balans per 31 december 2020 (EURO’s)

Activa 31-12-20 31-12-19 Passiva 31-12-20 31-12-19
  Rabo Bank:
         – Betaalrekening 14604 16346 Kapitaal 24838 18421
         – Rendementsrekening 8493 8492 Resultaat –  1741      6417
  Nog te ontvangen 0 0
Nog te betalen                0 0
   
   Totaal 23097 24838 Totaal 23097 24838

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is wp-16303409664196978712428600925092.jpg


Cijfers 2019

Balans per 31 december 2019 (EURO’s)

Activa 31-12-19 31-12-18 Passiva 31-12-19 31-12-18
  Rabo Bank:
         – Betaalrekening 16346 7016 Kapitaal 18421 14747
         – Rendementsrekening 8492 8491 Resultaat 6417         3674
  Nog te ontvangen 0 3500
Nog te betalen                0 586
   
   Totaal 24838 19007 Totaal 24838 19007
Overzicht van opbrengsten en kosten
2019 2018
Opbrengsten
Giften 5210 6621
Gem. G-O 3500 3500
Clubkas Rabo 408 385
Interest spaarrekening 0 1
Totaal opbrengsten 9118 10507
Kosten
Bankkosten 196 193
Telefoon 102 105
Huur verg. ruimte 730 424
Advertenties 953 242
Voorlichtingsmateriaal 35 500
Reiskosten 282 332
Lezingen thema av. 0 765
Bijeenk. Werkgroep etc. 170 25
Website 41 41
Ik fulness trainingen 125 1665
Ik fulness basisopleiding 0 2541
Diverse kosten 67 0
Totaal kosten 2701 6833
Netto resultaat 6417W 3674W

Cijfers 2018

balans per 31 december 2018

Opbrengsten en kosten 2018

Cijfers 2017

balans per 31 december 2017

Opbrengsten en kosten 2017

Cijfers 2016

balans per 31 december 2016

Opbrengsten en kosten 2016