Financiën

Moedige Moeders Goeree-Overflakkee heeft een ANBI status
(Algemeen Nut Beogende Instelling)

Rabobank NL96RABO 0137196679
KvK           24422386

Postadres: Zandpad 80, 3241 GZ Middelharnis

RSIN / fiscaal nummer 818530182

Bestuursleden:

M.J. Maas – van der Valk, voorzitter
P.J. Maasdam – Lugtenburg, secretaris
J. van den Broek, penningmeester

Beloningsbeleid bestuur:
Het bestuur geniet geen beloning voor de verrichte werkzaamheden. Ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

Cijfers 2019

Cijfers 2018

balans per 31 december 2018

Opbrengsten en kosten 2018

Cijfers 2017

balans per 31 december 2017

Opbrengsten en kosten 2017

Cijfers 2016

balans per 31 december 2016

Opbrengsten en kosten 2016