Homeparty alcohol en drugs Gastouders gezocht!


Mag ik shandy? Iedereen toch het toch?
Mag ik Red Bull? Dat kan toch geen kwaad?
Mag ik Breezer? Je doet het zelf ook!

Eigenlijk zijn dit de makkelijke vragen, waarmee opvoeding over alcohol en drugs begint. Maar soms al lastig genoeg.

Wat spreekt u af over roken, (regelmatig) alcohol drinken en uitgaansgedrag? Bent u voorbereid op gesprekken over deze onderwerpen? Bent u het eens met uw partner? En wat doen ouders van vriendjes en vriendinnetjes?

Homeparty
Over alcohol, drugs en opvoeding kunt u een homeparty organiseren. U zorgt dat er een aantal ouders van kinderen tussen de 10-18 jaar bij elkaar komt. Bouman GGZ zorgt dat er een medewerker een voorlichting komt geven, met o.a. een drugskoffer en foldermateriaal.

Tijden en invulling worden in overleg bepaald. Er zijn geen kosten aan verbonden. Minimaal 5, maximaal 12 ouders.

Contactgegevens
www.boumanggz.nl
preventie@boumanggz.nl
06-20283608
Vincent de Knegt

Download flyer homeparty

Moedige Moeders GO aangesloten bij EURAD

Moedige Moeders GO heeft zich aangesloten bij EURAD ( Europa tegen drugs) een Stichting die zich tot doel heeft gesteld te streven naar een evenwichtig en geïntegreerd drugsbeleid. Eurad wil in samenwerking met de politiek zoeken naar een oplossing voor het drugsprobleem.

Een aantal onderzoeken heeft uitgewezen dat 85% van de Nederlandse bevolking ouder dan 15 jaar regelmatig alcohol drinkt. Hiervan zijn 1,2 miljoen probleemdrinkers en circ 350.000 alcololisten. Nederland scoort bovengemiddeld cannabisgebruik onder jongeren. Door het jarenlange gedoogbeleid is de zaak totaal uit de hand gelopen. Eurad vindt het bespottelijk en volstrekt onacceptaber dat de coffeeschopeigenaar al geruime tijd de officiële status heeft als “voorlichter”. De gebruiker wordt geleerd hoe te gebruiken en hij of zij zwemt daarmee in de fuik van de drugsverkopers. Ouders kunnen hierin alleen vaak machteloos toekijken.

Het gedoogbeleid heeft de nationale en internationale criminele netwerken gevoed en versterkt, met als gevolg drugstoerisme, overlast en illegale drugshandel.