Workshop “Communicatie” door Bureau JIP

Het communiceren met jongeren in problemen is geen makkelijke opgave.  Als vader of moeder loop je dikwijls tegen een muur van onbegrip en loopt het uit op een woordenwisseling die je liever had vermeden.

Het onderwerp Communicatie zal in de vorm van een Workshop worden verzorgd door Bureau JIP ( Jeugd in Perspectief ). De Workshop zal gehouden worden in het Dienstencentrum aan de Doetinchemsestraat 27 te Middelharnis op woensdagavond 6 april vanaf 19.30 uur inloop met koffie en thee waarna de Workshop om 20.00 uur van start zal gaan. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond.

Welke onderwerpen komen aan de orde?

 • Elk kind is uniek
 • Hoe ga je nog beter om met de vervelende gevoelens van je kind
 • Hoe geef je de verantwoordelijkheid voor zijn/haar gedrag en hoe komt je kind zelf met oplossingen?
 • Hierdoor krijgt je kind meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.

De Workshop is voor alle vaders, moeders en opvoeders van jongeren en in het bijzonder voor hen die te maken hebben met jeugd in problemen. Mis deze avond niet.

Wat doet de politie met de drugsoverlast?


Maandagavond 18 april komt Edwin van Zundert, wijkagent Middelharnis en Stad a/h Haringvliet op bezoek bij de Moedige Moeders.

Een veel gehoorde roep wanneer er overlast onstaat door drugs en alcohol gebruikende jongeren is: “Wat doet de Politie nu eigenlijk aan al die toestanden”. Tijdens deze avond zal de  wijkagent ingaan op de problematiek vanuit zijn professie. Deze informatieve avond is voor iedereen die meer wil weten over Politie en het drugs/alcoholbeleid op het eiland.

Allen hartelijk welkom vanaf 19.30 uur in het Dienstencentrum aan de Doetinchemsestraat 27 te Middelharnis.

Meer comazuipers

Uit een rapport van STAP, de Universiteit Twente en de Reinier de Graaf Groep uit Delft is gebleken dat het aantal comazuipers schrikbarend is toegenomen. In 2007 werden 231 jongeren opgenomen met een alcoholvergiftiging, in 2008 waren dat 288 jongeren een stijging van 13 procent. De eerste helft van 2009 werden 184 jongeren opgenomen. Als deze ontwikkeling zich in 2010 doorzet, betekent dat een stijging van 25 procent.

De gemiddelde leeftijd van de opgenomen jongeren is 15 jaar aldus het rapport. Het gaat om jongeren uit allerlei milieus, meisjes zowel als jongens met meestal een Nederlandse achtergrond. De meeste alcoholslachtoffers hebben tussen de tien en vijftien drankjes op en zijn ongeveer drie uur buiten bewustzijn. Omdat niet alle gevallen worden meegeteld ligt het aantal vele malen hoger. Een uiterst beangstigende ontwikkeling.

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk in te grijpen, alcohol beschadigt de hersenen van de jongeren. Langdurige vergiftiging is voor het jonge lichaam bijzonder schadelijk.

Moedige Moeders Goeree Overflakkee geeft voorlichting en informatie aan ouders en familieleden van jongeren die in de problemen zijn geraakt door alcohol en drugs.

12 Belangrijke tips

Twaalf tips voor als je jezelf zorgen maakt over iemand die afhankelijk is van drugs 

 • Realiseer je dat de afhankelijkheid van de drugsgebruiker een ziekte is die jij niet hebt veroorzaakt; die je niet kunt controleren, niet kunt regelen en niet kunt genezen. Stop daarom jezelf de schuld te geven.
 • Plaats niet de ander maar jezelf in het middelpunt, laat het gedrag van de ander je niet volledig in beslag nemen.
 • Sta de persoon die drugs gebruikt toe om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen leven en gedrag. Stop met excuses te maken voor hem/haar.
 • Probeer niet zijn/haar drugsgebruik te regelen. Ga niet op zoek naar zijn/haar drugs, drank of pillen, je lost het probleem daarmee niet op.
 • Stop het probleem te ontkennen. Accepteer het en probeer er realistisch mee om te gaan.
 • Geef de ander die afhankelijk is van drugs de ruimte. Stop met zeuren, manipuleren en preken. Maak geen bedreigingen tenzij je weet dat je ook actie zult ondernemen, stel je grenzen.
 • Stop met rollen spelen als: martelaar, slachtoffer, zorgdrager of redder. Stop met de afhankelijke persoon te beschermen of te behoeden.
 • Behandel de afhankelijke persoon niet als een slecht mens. De persoon waar jij om geeft is ziek, niet slecht. Zijn/haar rare gedrag is het gevolg van een ziekte en is niet iets dat tot jou persoonlijk gericht is.
 • Heb de drugsafhankelijke persoon lief, maar kom niet vast te zitten in de crisissituaties die hij/zij veroorzaakt. Handel met liefde.
 • Bied ondersteuning, medeleven en bevestig de persoon in elke positieve stap die hij/zij zet. Maar vermijd onrealistische verwachtingen.
 • Leer de feiten kennen over de ziekte van verslaving. Woon zelfhulpgroepen bij, vraag raad. Wees open en bereid om te luisteren.
 • Probeer niet om je problemen ‘s nachts op te lossen. Leef per dag. Heb geloof en geduld. Je bent niet alleen, er is hoop. Sluit je aan bij de Moedige Moeders.