Anbi

balans per 31 december 2016 Opbrengsten en kosten 2016Opbrengsten en kosten 2016

 

balans per 31 december 2015Opbrengsten en kosten 2015

– Postadres: Zandpad 80, 3241 GZ Middelharnis

 

– RSIN / fiscaal nummer 818530182

 

– Bestuursleden:

 

M.J. Maas – van der Valk, voorzitter

 

P.J. Maasdam – Lugtenburg, secretaris

 

J. van den Broek, penningmeester

 

– Beloningsbeleid bestuur: Het bestuur geniet geen beloning voor de verrichte werkzaamheden. Ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

 

– Voor doelstelling, beleidsplan en verslag van de activiteiten zie Jaarverslag 2012/2013 (bijlage)

 

– Voor balans en staat van lasten en baten zie bijlage.